Geplaatst op

Wanneer smeren met een hogedruk vetspuit

Het gebruik van een hogedruk vetspuit zoals die van Speedy Grease System kan nodig zijn in situaties waarin smeervetten met een hogere viscositeit worden gebruikt, of wanneer het smeervet moet worden ingebracht in smalle openingen, krappe ruimtes of onder hoge druk. Hier zijn enkele situaties waarin het gebruik van een hogedruk vetspuit vaak wordt aanbevolen:

 1. Smering van lagers en draaipunten: Bij machines en apparatuur waar lagers of draaipunten worden gesmeerd, kan een hogedruk vetspuit nodig zijn om het smeervet diep in de lagerpunten of scharnieren te persen.
 2. Hoge belastingen: In toepassingen waar hoge belastingen optreden, zoals in industriële machines, landbouwapparatuur of mijnbouwvoertuigen, kan een hogedruk vetspuit nodig zijn om het smeervet onder druk in de te smeren onderdelen te persen om een goede smering te garanderen.
 3. Centrale smeersystemen: Voor centrale smeersystemen die worden gebruikt in complexe machines of productielijnen, kan een hogedruk vetspuit nodig zijn om het smeervet door lange leidingen te persen en ervoor te zorgen dat het op de juiste plaatsen wordt afgeleverd.
 4. Smering op afstand: In sommige gevallen moeten moeilijk bereikbare smeerpunten vanaf een afstand worden gesmeerd. Een hogedruk vetspuit kan worden gebruikt om het smeervet met voldoende kracht door lange slangen te persen om deze punten te bereiken.
 5. Smering bij lage temperaturen: Bij lage temperaturen kan het smeervet stijver worden, waardoor het moeilijker wordt om het met een gewone vetspuit aan te brengen. Een hogedruk vetspuit kan helpen om het smeervet door de koude omstandigheden te persen en het op de gewenste plaatsen aan te brengen.

Over het algemeen wordt het gebruik van een hogedruk vetspuit aanbevolen wanneer standaard smeergereedschap niet effectief genoeg is om het smeervet in de gewenste toepassingen te persen, of wanneer het smeervet onder hoge druk moet worden aangebracht om optimale smering te garanderen.

Geplaatst op

De rol van vetsmering

Elke toepassing vereist een specifieke methode van smering met het daarbij behorende geschikte smeermiddel. Bij wentellagers wordt in 90% van alle gevallen vetsmering toegepast. In de overige 10% van de gevallen wordt er voor een oliebad, olienevel of olieinspuitsmering gekozen. 

Het doel van smering bij wentellagers is het voorkomen van metallisch contact tussen wentellichamen en loopbanen.

Metallisch contact onder belasting veroorzaakt het zogenaamde “koudlassen” (grenssmering) waardoor het vermoeiingsproces van het materiaal wordt versneld. Er ontstaan aanzienlijke beschadigingen en uitbrokkelingen op de loopbanen en de wentellichamen.

De belangrijkste functies van het smeermiddel bestaan dan ook uit:

 • Het uitsluiten van metallisch contact tussen wentellichamen en loopbanen
 • Het verminderen inwendige wrijvingsweerstand van het lager
 • Het verminderen corrosie als gevolg van vochtintrede
 • Het beschermen tegen vervuiling van buitenaf

Er zijn drie soorten smering te onderscheiden:

 • Geen smering
 • Onvolledige- (gemengde smering) of grenssmering
 • Volledige smering (Hydrodynamische smering)

Nasmeren met een te grote hoeveelheid kan ook lagerschade tot gevolg hebben. Het overtollige vet genereert veel wrijving en gaat werken als een isolator waardoor de temperatuur in het lager hoog oploopt. Hiermee wordt ook het belang aangetoond van een vetuittrede-opening ter plaatse van het lager als er nagesmeerd gaat worden. In de meeste gevallen is een vetvulling van maximaal 50% van de vrije lagerruimte ruim voldoende om het lager optimaal te laten functioneren.